Инвестиции

01.05.2020
notebook diagrams

Последните години инвестициите в град Русе бележат значителен растеж. Само през 2016-та година процентът им нараства с близо 10% от предходната година.

Фактори като местоположението на Русе на брега на река Дунав, която свърза Русе с 14 държави от басейна на реката, близостта до Букурещ, природните дадености и културните събития са основните фактори, които допринасят за конкурентните предимства за привличане на ресурси. Областният град се нарежда на девето място в държавата по преки чуждестранни инвестиции.

Над 80% от тях в региона са насочени в град Русе.

Оставете коментар

Предишен пост Кей