Кей

01.05.2020
ruse key

Трансграничният проект по възобновяването на кея на град Русе се очаква да приключи до края на 2020 година. По думите на кмета на град Русе в този проект ще бъдат инвестирани около 26 милиона лева с цел подобряването на работата с най европейският транспортен коридор Номер 7, подобрявайки условията за търговско плаване.

Мащабният проект е част от местните политики на Община Русе и Община Гюргево целящи подобряването на безопасността и развитието на двете държави. Проекта се осъществява с Българско – Румънско участие както и подпомагане от Европейският съюз.

Оставете коментар

Предишен пост Летище Щръклево
Следващ пост Инвестиции