Бизнес

Бизнес 01.05.2020 Инвестиции

Последните години инвестициите в град Русе бележат значителен растеж. Само през 2016-та година процентът им нараства с близо 10% от предходната година. Фактори като местоположението на Русе на брега на река Дунав, която свърза Русе с 14 държави от басейна на реката, близостта до Букурещ, природните дадености и културните събития са основните фактори, които допринасят …

0 Коментари
Бизнес 01.05.2020 Защо Русе?

Градът е потенциален стратегически интермодален и логистичен център на страната и на Югоизточна Европа като се има предвид географското му положение, утвърдената му роля на важен промишлен център, както и наличието на първия в страната пътен и железопътен мост над река Дунав – Дунав мост. Реката приобщава града и към най европейския транспортен коридор №7 …

0 Коментари
Зареди още